Dove 1

Lớp Dove 1

Mời Bố mẹ cùng xem và tham quan buổi hoạt động tại Mầm non Bồ Câu Nhỏ của lớp Dove 1 nhé!!!!

Các môn học
  • Pha trộn màu sắc
  • Bé vào bếp
  • Bơi lội
  • Vẽ và âm nhạc
Học như chơi, chơi như học !
Kỹ năng
Kiếm thức cuộc sống80%
Kỹ năng sống70%
Tư duy sáng tạo60%
Hội họa và âm nhạc50%
Hoạt động thể thao65%
Hoạt động liên quan